4 – Pelajaran Tafsir Al-Ibriz Juz 1 Hari Sabtu ba’da shubuh, 15 Jumadil Awal 1433 H/ 7 April 2012 Di Majelis Tarbiyah Wa Ta’lim

Surat Al- Baqarah (Sapi); ayat 6 – 7

Terjemah Lafadh :

innal ladziina                 :    sa’témene wong akeh

kafaruu                         :    kang pada kufur sopo alladzîn

(iku)

sawaa-un                      :    pada

‘alaihim                          :    ing atase alladzîn

aandzartahum               :    anatah méden-médeni sira Muhammad ing alladzîn

am lam tundzirhum        :    atawa ora méden-médeni sira Muhammad ing alladzîn

(iku)

laa yu’minuuun              :    ora pada pércaya sopo alladzîn

khotama                        :    wis ngélak (ngunci)

(sopo)

Allahu                            :    Allah

‘alaa quluubihim             :    ing atase piro-piro atine alladzîn

wa ‘alaa sam’ihim           :    lan ing atase péngrungune alladzîn

wa ‘alaa abshoorihim     :    lan iku tétép ing atase piro-piro péningale alladzîn

ghisyaawatun                :    utawi ana tutup

wa lahum                        :    lan iku tétép kédue alladzîn 

‘adzaabun                       :    utawi siksa

‘adhiimun                         :    kang agung

 

Terjemah kitab :

(6) Kanjeng Nabi yen ngerasakaken hale wong-wong kafir iku prihatin nganti nggrentes banget. Nuli katurunan ayat kang surasane : wong kang wus kacitak kafir iku den kapak-kapakake pada bae. Dinasihati lan ora dinasihati pada bae mesti ora pada gelem iman.

(7) Jalaran atine wus sasah dipatri, kupingi sasah dibunteti lan matane ditutupi. Wong kaya mangkono iku bakal nampa siksa kang gedhe.

 

(6 Nabi Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam jika memikirkan keadaan orang-orang kafir, beliau merasa sangat prihatin, sampai-sampai beliau merintih dalam hati karena sedih. Kemudian Allâh Subhânahû wa Ta’âlâ menurunkan ayat yang bunyinya, orang-orang yang sudah tercetak kafir itu diapakan saja sama saja. Dinasihati atau tidak dinasihati sama saja, pasti mereka tidak mau beriman.

(7) Sebab hatinya sudah di patri, telinganya dijahit dan matanya ditutupi. Orang-orang yang demikian itu akan menerima siksa yang besar. Na’ûdzu billâhi min dzâlik.

Advertisements

3 thoughts on “4 – Pelajaran Tafsir Al-Ibriz Juz 1 Hari Sabtu ba’da shubuh, 15 Jumadil Awal 1433 H/ 7 April 2012 Di Majelis Tarbiyah Wa Ta’lim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s