5 – Pelajaran Tafsir Al-Ibriz Juz 1 Hari Selasa ba’da shubuh, 18 Jumadil Awal 1433 H/ 10 April 2012 Di Majelis Tarbiyah Wa Ta’li

Surat Al- Baqarah ayat 8 – 10

Terjemah Lafadh

 

wa minan naasi         :    lan iku séténgah saking manusa akeh

man                           :    utawi wong

yaquulu                     :    ngucap sopo man

(ngucape)

aamannaa                  :    iman sopo ingsun

billaahi                        :    kélawan Allâh

wa bil yaumil aakhiri    :    lan kélawan dina akhir

wa maa hum               :    tétapine ora ana utawi man

(iku)

bimu’minin                   :    pada iman kabeh

yukhaadi’uun            :    pada nipu sopo man

Allah                            :    ing Allâh

walladziina                   :    lan ing wong-wong

aamanuu                      :    kang pada pércaya sopo alladzîn

wa maa yakhda’uun     :    tétapine ora nipu sopo man

illaa anfusahum             :     anging awak deweke man

wa maa yasy’urun         :    tétapine ora pada ngérti sopo man

fii quluubihim                  :    iku tétép ing dalém piro-piro atine man

marodlun                        :    utawi lara

fazaadahum                   :    maka nambai ing man

(sopo)

Allah                               :    Gusti Allâh

maradlaa                        :    ing lara

wa lahum                        :    lan iku tétép kéduwe man

‘adzaabun                       :    utawi siksa

aliimun                             :    kang kawilang lara

bimaa kaanu                    :    sébab olie ana sopo man

yakdzibuuna                    :    pada anggorohakén sopo man

 

 

Terjemah kitab :

(8) Nalika kanjéng Nabi wus kuasa ana ing Madinah lan bola bali olih kaménangan. Banjur akeh wong wong kang séjatine atine ora iman nanging ethok-ethok iman.

(9) Kang kaya mangkono iku, séjatine mung arep nipu péngéran lan nipu marang wong-wong mu’min. Kare ben dheweke diakoni islame. Upama nuju ana jarahan iya kare ben bisa mélu olih bagian. Nanging tipu kang kaya mangkono iku sa’bénére ngérugekake marang awake dhewe. Dheweke pada ora rumangsa. Jalaran nuli Allâh ta’ala paring wahyu marang Kanjéng Nabi nuduhake yen Fulan Fulan iku wong-wong munafik.

(10) Wong-wong kang sifate kaya mangkono iku dasar sifate wis pényekitén atine. Bareng Qur’an tumurun penyakite saya tambah.

 

(8) Ketika Nabi Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam telah berkuasa di Madinah dan berkali kali memperoleh kemenangan dalam perang. Kemudian muncul banyak orang-orang yang sebenarnya tidak beriman tapi mereka pura-pura beriman.

(9) Yang demikian itu, sebenarnya hanya ingin menipu Allâh dan menipu orang-orang mu’min, Rasulullah serta para shahabat. Dalam perhitungan akal mereka, berbuat demikian itu, supaya diakui islamnya sehingga memperoleh keuntungan. Misalnya ketika menang perang dan mendapatkan harta rampasan, mereka bisa mendapatkan bagian rampasan perang. Tapi tipuan yang demikian itu sebenarnya merugikan diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar bahwa tipuan mereka itu sebenarnya sia-sia. Sebab Allâh Subhânahû wa Ta’âlâ memberi wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam untuk menunjukkan siapa saja orang-orang munafik (orang-orang yang mengaku beriman padahal menipu).

(10) Orang-orang yang memiliki sifat munafik seperti itu adalah orang yang hatinya terjangkiti penyakit. Ketika Al-Qur’ân diturunkan, maka penyakit mereka semakin bertambah. Na’ûdzu billâhi min dzâlik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s