6b – Pelajaran Tafsir Al-Ibriz Juz 1 Hari Rabu-Rabu, ba’da shubuh, 19-26 Jumadil Awal 1433 H/ 11-18 April 2012 Di Majelis Tarbiyah Wa Ta’lim Naswa – Nasy’atul Wardiyah

Surat Al- Baqarah ayat 14 – 16

Terjemah Lafadh

wa idzaa laqu                      :    lan nalikane kepethu’ sopo munâfiqîn

alladziina                             :    ing wong-wong

aamanuu                             :    kang pada iman sopo alladzîn

qooluu                                 :    mangka pada ngucap sopo munâfiqîn

(ngucape)

aamannaa                           :    iman sopo ingsun

wa idzaa khlau                     :    lan tatkala pada bali sopo munâfiqîn

ilaa syayaathiinihim              :    marang piro-piro kepalane munâfiqîn

qooluu                                  :    maka pada ngucap sopo munâfiqîn

innaa                                    :    satuhune ingsun

(iku)

ma’akum                               :    tetep nyertani sira

innamaa nahnu                    :    anging pestine utawi ingsun

(iku)

mustahziuun                        :    pada anggeguyu sopo ingsun kabeh

Allaahu                                 :    utawi Gusti Allâh

(iku)

yastahziu                             :    nggeguyu sopo Allâh

bihim                                    :    kelawan munâfiqîn

wa yamudduhum                 :    lan ngumbar sopo Allâh ing munâfiqîn

fii  thughyaanihim                :    ing dalem lacute munâfiqîn

ya’mahuun                           :    hale pada bingung sopo munâfiqîn 

ulaaika                                 :    utawi mengkono mengkono munâfiqîn

(iku)

alladziina                              :    wong-wong

isytarowu                             :    kang pada ngijoli sopo munâfiqîn

adldlolaalata                         :    ing sasar

(diijoli)

bil hudaa                             :     kelawan pituduh

fa maa robihat                    :    maka ora bati

(opo)

tijaarotuhum                        :    dagangane munâfiqîn

wa maa kaanuu                   :    lan ora ana sopo munâfiqîn

(iku)

muhtadiin                            :    olih pituduh kabeh

 

 

Terjemah kitab :

(14) Wong munafik iku yen kepethu’ wong mu’min, deweke pada ngaku iman. Nanging kapan deweke wus bali kumpul karo begundal-begundale, deweke pada cekikikan, pada muni yen deweke tetep barengan karo begundal-begundale. Anggone ngaku iman iku namung geguyonan.

(15) Gusti Allâh Ta’ala males ngina marang wong-wong munafik mau. Dene anggone diumbar mau perlune supaya tambah abot siksane.

(16) Wong wong munafik mau sabenere wus pada ngerti marang kabenerane apa kang didawuhake gusti Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam lan anggone ngotot iku panci sasar. Nanging deweke pada seneng sasar minangka dadi ijole pituduh.

(14) Orang munafik itu jika bertemu dengan orang beriman, mereka mengaku beriman. Tapi ketika mereka sudah berkumpul lagi dengan pemimpin-pemimpinnya, mereka tertawa cekikikan. Mereka berkata bahwa mereka tetap setia bersama pemimpin-pemimpin munafik. Adapun mereka mengaku beriman itu hanyalah bercanda untuk bahan tertawaan.

(15) Allâh Subhânahû wa Ta’âlâ membalas menghina orang-orang munafik itu dengan membiarkan mereka dalam kesesatan. Dibiarkannya mereka dalam kesesatan itu supaya bertambah beratlah siksaannya. 

(16) Orang-orang munafik tadi sebenarnya mengerti akan kebenaran dari apa yang diucapkan Sayidina Muhammad Shallallâhu ‘Alaihi Wa Sallam dan mengerti bahwa ngotot tidak mau beriman adalah sesat, tapi mereka memang senang dalam kesesatan itu. Mereka membuang petunjuk dan menukarnya dengan kesesatan.

2 thoughts on “6b – Pelajaran Tafsir Al-Ibriz Juz 1 Hari Rabu-Rabu, ba’da shubuh, 19-26 Jumadil Awal 1433 H/ 11-18 April 2012 Di Majelis Tarbiyah Wa Ta’lim Naswa – Nasy’atul Wardiyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s